Χρήσιμα τηλέφωνα-Πληροφορίες

Κέντρο Υγείας Μαντουδίου
2227350000
2227022222
2227022940
2227022941

Αγροτ.Ιατρείο Αγίας Αννας       2227061245
Αγροτ.Ιατρείο Παππάδων           2227051201

Αστυν.Τμήμα Μαντουδίου   2227023333

ΙΚΑ Μαντουδίου                         2227022223
ΙΚΑ Αγίας Αννας                             2227061525
ΚΕΠ Αγίας Αννας                        2227350308-309

Δασαρχείο Λίμνης                          2227031218

Τοπ.Κοιν.ΠΑΠΠΑΔΩΝ           2227050310

ΤΑΧΙ ΠΑΠΠΑΔΩΝ                          2227051150-6936255406