Αρχιτεκτονική του χωριού

 

Η αρχιτεκτονική των αγροτικών λαϊκών σπιτιών του χωριού δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, επηρεάζεται από τοπικούς παράγοντες και μοιάζει με τα περισσότερα λαϊκά σπίτια της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρ’ ότι σε νησί.

Τα στοιχεία που έχουμε για τις κατοικίες του χωριού αφορούν το τέλος του 19ου και τον 20ο αιώνα και ευτυχώς πολλά από αυτά διατηρήθηκαν μέχρι το 1970 περίπου που άρχισε η τσιμεντοποίση των πάντων και έτσι σώζεται στις μνήμες μας και σε φωτογραφικό υλικό.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την μορφή των κατοικιών είναι:

α. Το φυσικό περιβάλλον

β. Οι πρώτες ύλες της περιοχής

γ. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας

δ. Η τεχνοτροπία των Μαστόρων

Τα σπίτια στο χωριό ήταν Ισόγεια μονόχωρα, δίπατα, και πολλά από αυτά είχαν και υπόγειο. Τα ισόγεια ήταν συνήθως λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Τα δίπατα επικοινωνούσαν μεταξύ τους οι όροφοι με ξύλινη σκάλα ή με εξωτερική που κατέληγε στον εξώστη του ορόφου. Σε άλλα οι χώροι ήταν ενιαίοι και σε άλλα χωρίζονταν και αυτό εξαρτιόνταν από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Υπήρχαν χώροι για όλες τις καθημερινές δραστηριότητες και η θέρμανση γίνονταν με τζάκι είτε παλαιότερα μεσ΄ στην μέση  του σπιτιού με τρύπα στην οροφή. Σε πολλά σπίτια κυρίως στον κάτω χώρο φιλοξενούνταν τα ζώα ενώ σταδιακά δημιουργήθηκαν καλύβες και κοτέτσια περιμετρικά του χωριού.

Στις αυλές υπήρχε ξυλόφουρνος από άσπρη λάσπη, από την περιοχή Αμπέλια και Καζνέ, ανακατεμένη με άχυρα.

Τα υλικά που χρησιμοποιούντα ήταν αρχικά λάσπη με άχυρο (πλινθόκτιστα), πέτρες και ξύλο. Η σκεπή καλύπτονταν με κεραμίδια.

Άξιο μνείας είναι η κατασκευή των καλντεριμιών μέσα στο χωριό.

 

 

Σήμερα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή που να δίνει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό χρώμα στο χωριό μας. Η αρχή για επαναφορά των κτισμάτων που έγινε με το Σχολείο, το παραδοσιακό καφενείο και κάποιες λίγες κατοικίες πρέπει να συνεχιστεί. Θα ήταν ευχής έργο να γίνει με την βοήθεια των φορέων αποκατάσταση των παλιών καλντ΄ριμιών και ίσως της Εκκλησίας του χωριού.

 

 

www.papadesevias.gr – Δημήτρης Ι. Αφένδρας

Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από την συλλογή μας και το http://papadesevia.blogspot.gr

 

Comments

There are no comments yet!